Termeni & Condiții

Termeni și Condiții

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui website sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și Nobori sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare. În privința prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul interactionarii cu acest website, va rugam sa consultati Politica Cookie, precum și Prelucrarea si confidentialitatea datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-ului, disponibile pe website: https://www.nobori.ro.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale acestui website, vă rugăm să părăsiți acest website.Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor afișate pe website-ul https://www.nobori.ro implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a website-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Website-ul https://www.nobori.ro este administrat de INORI SRL. societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1295/2016, având CUI 35871589, cu sediul în Cluj-Napoca, STR. RATIU IOAN 10-12 A, Romania.

Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. INORI SRL. nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al website-ului se înțelege orice persoană care va accesa website-ul. Prin termenul „utilizator” al website-ului se înțelege orice „vizitator” care se înregistrează ca și „utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului https://www.nobori.ro fără o notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Nu sunt permise:

1. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website;

2. încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

3. încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua INORI SRL sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua INORI SRL care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea INORI SRL;

4. încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua INORI SRL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;

5. folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese

Disponibilitatea Serviciului

INORI SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. INORI SRL nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică / juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului. INORI SRL poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

Obligațiile de înregistrare

Pentru a putea cumpăra / comanda de pe http://www.nobori.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website.

Pentru informații cu privire la modul de prelucrare a datele cu caracter personal, scopul solicitării, temeiul legal al acestora precum și necesitatea consimțământului dumneavoastră, vă rugăm să consultați Politica de Confidentialitate, precum și Politica privind protecția datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-ului, disponibile pe website: https://www.nobori.ro

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale, complete și nealterate despre dumneavoastră.

Preț și modalități de plată

Prețurile prezentate includ TVA.

Prețul de achizitie prezentat pe bonul fiscal / factură va fi același cu cel prezentat pe website la momentul achiziției. Prețul minim de achiziție este în valoare de 30 lei. Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 50 lei, în zonele disponibile în procesul de finalizare a comenzii.

Plata produselor se efectuează în numerar, cu bonuri de masă, prin card debit / credit la livrarea produsului sau prin card debit / credit la plasarea comenzii online.

Plata la livrare: comanda se achită reprezentantului Companiei în momentul livrării comenzii prin plata ramburs.

Plata online: comanda se achită cu cardul bancar prin intermediul EuPlatesc www.euplatesc.ro. În cazul în care ați ales metoda de plată cu ajutorul cardului bancar, este necesar să completați un formular cu informații despre cardul dumneavoastră, pe o pagină securizată.

Informații privind livrarea

Termenul de livrare va fi comunicat la momentul plasării comenzii și nu va putea depăși 24 ore. Livrarea se face de către compania noastră, la adresa specificată de client. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.

În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresă sau puncte de reper, vă rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.

Drepturile de autor (Copyright)

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de INORI SRL sau de afiliații / partenerii săi. Niciun material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă, a INORI SRL. Conținutul acestui website, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe website sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea INORI SRL sau a afiliaților / partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest website ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei INORI SRL, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate cu care website-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de INORI SRL și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vânzarea, revânzarea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de INORI SRL prin intermediul website-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. INORI SRL își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-ului, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita INORI SRL sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.

Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail: contact@nobori.ro

Politica de confidențialitate

Aspectele menționate mai jos se vor completa și se vor interpreta împreună cu prevederile Politicii privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-ului, disponibile pe website, precum și ale Politicii de Confidentialitate, disponibile pe website: https://www.nobori.ro.
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și ale prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date („GDPR”), INORI SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele vă interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale website-ului companiei. INORI SRL, prin intermediul website-ului https://www.nobori.ro, prelucrează adresa de email a utilizatorilor. Adresele de email vor fi stocate în baze de date computerizate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la contact@nobori.ro sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență în Cluj-Napoca, STR. RATIU IOAN 10-12 A, Romania, INORI SRL se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.

INORI SRL, fiind comerciant si administrator www.nobori.ro si Balloonline SRL, fiind prestatorul de servicii de creare a website-ului www.nobori.ro nu răspund de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

INORI SRL, fiind comerciant si administrator www.nobori.ro si Balloonline SRL, fiind prestatorul de servicii de creare a website-ului www.nobori.ro nu răspund nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Responsabilități privind produsele
INORI SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achizitionate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător.

Limitarea răspunderii

INORI SRL nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă INORI SRL a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

1. utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor website-ului;

2. costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe website;

3. acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

4. declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-ului;

5. orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe website, postat pe website de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență în Cluj-Napoca, STR. RATIU IOAN 10-12 A, România, sau la adresa de e-mail contact@nobori.ro.

Acest website este oferit în această formă fără alte garanții. INORI SRL nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui website sau ale conținutului său.

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest website, utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și INORI SRL. În cazul unor eventuale conflicte între INORI SRL. și clienții săi, se va încerca, mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu plasarea comenzii, clientul acceptă fără obiecții Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din comandarea produselor disponibile pe website-ul https://www.nobori.ro.

DELIVERY 10:00-21:00 (11:00-21:00 in weekend)